Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

LS.E.02 - Erhvervsområde langs Banevang


Status: Vedtaget
Plannummer LS.E.02 
Plannavn Erhvervsområde langs Banevang 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Kontor og serviceerhverv 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til administration og offentlige virksomheder. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Lillerød Stationsområde 
Bebyggelsesprocent 110% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét. 
Max. bygningshøjde 13 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Særlige bestemmelser Der kan etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter 
Støj Det skal sikres, at liberale erhverv ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.