Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

LS.T.01 - Lillerød Andelsvandværk


Status: Vedtaget
Plannummer LS.T.01 
Plannavn Lillerød Andelsvandværk 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Forsyningsanlæg 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Lillerød Stationsområde 
Bebyggelsesprocent 33% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom. 
Max. bygningshøjde 8,5 m