Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

LU.E.03 - Vassingerød Nord


Status: Vedtaget
Plannummer LU.E.03 
Plannavn Vassingerød Nord 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, administration og offentlige virksomheder samt enkelte boliger i tilknytning til virksomhederne. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Lynge-Uggeløse 
Max. bebygget grundareal i m2 50% 
Max. rumfang m3 pr. m2 Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte grund må ikke overstige 3 m3 pr. m2 grundareal. 
Max. bygningshøjde 15 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Særlige bestemmelser Der skal ved lokalplanens udarbejdelse fastlægges en zonering af området med minimumsafstande til de forskellige virksomhedsklasser og forureningsfølsom arealanvendelse.

Der må ikke etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter