Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

LU.R.06 - Mølleåens Golfbane


Status: Vedtaget
Plannummer LU.R.06 
Plannavn Mølleåens Golfbane 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Golfbaner 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Lynge-Uggeløse 
Bebyggelsens omfang Området skal friholdes for anden bebyggelse og anlæg end sådanne, som er nødvendige til støtte for områdets anvendelse. 
Natur og landskab Området skal indrettes og beplantes således, at de tilpasses omgivelserne og det landskab, de indgår i. 
Støj Det skal sikres, at rekreative områder ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.