Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

LU.T.01 - Rensningsanlæg syd for Slangerupvej


Status: Vedtaget
Plannummer LU.T.01 
Plannavn Rensningsanlæg syd for Slangerupvej 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Rensningsanlæg 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Lynge-Uggeløse 
Bebyggelsens omfang Anlægget skal indpasses bedst muligt i forhold til det omgivende terræn.