Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

LU.T.02 - Vindmølle i Vassingerød Nord


Status: Vedtaget
Plannummer LU.T.02 
Plannavn Vindmølle i Vassingerød Nord 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Vindmølleanlæg 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til placering af en enkelt vindmølle med tilhørende teknikskur, samt parkering og haveanlæg 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Lynge-Uggeløse 
Max. bygningshøjde 100 m 
Særlige bestemmelser Vindmøllen på ikke placeres nærmere beboelse end 4 gange møllens totalhøjde.