Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

RA.L.01 - Jordbrugsområde i Ravnsholt


Status: Vedtaget
Plannummer RA.L.01 
Plannavn Jordbrugsområde i Ravnsholt 
Anvendelse generelt Landområde 
Anvendelse specifik Jordbrugsområde 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til landbrugs- og skovbrugsformål. 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Ravnsholt 
Bebyggelsens omfang Der må kun opføres bebyggelse eller anlæg, som er nødvendige for jordbrugsdriften. 
Natur og landskab Der åbnes mulighed for etablering af stier, mindre parkeringspladser o. lign., når disse indrettes under hensyn til de jordbrugsmæssige, kulturhistoriske og landskabelige interesser.