Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

RA.O.01 - Musikskole m.m.


Status: Vedtaget

Rammen er oprettet ved følgende tillæg: Kommuneplantillæg nr. 2
Plannummer RA.O.01 
Plannavn Musikskole m.m. 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til offentlige formål, skole, institutioner, sportsarealer og kulturelle formål. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ravnsholt 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af Rammeområdet under ét. 
Max. bygningshøjde 11 m 
Støj Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen