Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

RA.R.03 - Natur- og golfområde på Olden


Status: Vedtaget
Plannummer RA.R.03 
Plannavn Natur- og golfområde på Olden 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Golfbaner 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til golfbane og naturområde med tilhørende bygningsanlæg til brug for områdets drift og udnyttelse som natur- og golfområde, samt enkelte boliger. 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Ravnsholt 
Bebyggelsens omfang Området skal friholdes for anden bebyggelse og anlæg end sådanne, som er nødvendige til støtte for områdets anvendelse. 
Natur og landskab Området skal indrettes og beplantes således, at de tilpasses omgivelserne og det landskab, de indgår i. 
Støj Det skal sikres, at rekreative områder ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.