Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

SK.E.02 - Borupgård Erhvervsområde Gydevang


Status: Vedtaget
Plannummer SK.E.02 
Plannavn Borupgård Erhvervsområde Gydevang 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Lettere industri 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til lettere industri, tømmerhandel, lager- og værkstedsvirksomhed, administration og offentlige virksomheder samt enkelte boliger i tilknytning til virksomhederne. 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Skovvang 
Max. bebygget grundareal i m2 40% 
Max. rumfang m3 pr. m2 Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte grund må ikke overstige 2,5 m3 pr. m2 grundareal. 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Bæredygtigt byggeri Nyt byggeri må kun opføres som lavenergibebyggelse. 
Særlige bestemmelser Der må ikke etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter 
Støj Det skal sikres, at områder udlagt til støjfølsom anvendelse ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen