Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Ravnsholt


Ravnsholt bydel udgør den syd-vestlige del af Lillerød-Blovstrød bysamfund og udgør foruden byområdet størstedelen af Ravnsholt Skov, en række jordbrugsområder vest for Hillerødmotorvejen samt natur- og golfområdet på Olden. I bydelen bor der ca. 3000 borgere. Ravnsholt Skole er det fælles samlingspunkt for denne bydel.

Ravnsholt bydel er udbygget i 60'erne og 70'erne i tilknytning til Lillerød Station. Beboerne i bydelen har mellem 1½ - 3 km til stationen. Ravnsholt bydel har i dag ingen butiksområder, men der åbnes op for en mulig ny lokalbutik, der kan servicere nærområdet.

Boligområderne i Ravnsholt er helt overvejende bebygget med åben lav bebyggelse. Der er dog også enkelte rækkehusområder og lignende tæt lav bebyggelse. Mange af boligerne har et stort energiforbrug, som byrådet gerne ser nedbragt, og blandt andet derfor åbnes der mulighed for fortætning i villaområderne.

På kanten af Lillerød Vest mellem bygrænsen og Hillerødmotorvejen/Nymøllevej er et potentielt bynært friluftsområde. I planperioden sættes fokus på dette område for at forbedre adgangen til bynært friluftsliv for blandt andet Ravnsholts beboere. Derudover indgår Ravnsholt Skov i en større regional grøn kile, Furesø-Stavnsholtkilen.

I tilknytning til Ravnsholt Skole ligger et mindre idrætsanlæg med fodboldbaner og syd for motorvejen ligger Olden Natur- og Golfområde, der forventes at åbne i 2010. Ved Røglevej/Hillerødmotorvejen ligger endvidere Haveforeningen Grøndal med ca. 60 overnatningshaver.

I det sydlige Ravnsholt udlægges et mindre byudviklingsområde ved Høveltsvangsvej, med plads til ca. 10 parcelhuse, som en afrunding af Ravnsholt bydel.    

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.