Kontakt Udskriv Print PDF Læs højt Større skrft Sitemap
 

Skovvang


Skovvang bydel udgør den centrale og nordlige del af Lillerød-Blovstrød bysamfund øst for jernbanen. Foruden byområdet udgør bydelen endvidere et mindre jordbrugsareal i nord samt et boligområde i landzone ved Kirkeltevej. I bydelen bor der ca. 3600 borgere. Skovvangsskolen er det fælles samlingspunkt for denne bydel.

Størstedelen af Skovvang bydel er udbygget i 60'erne og 70'erne i tilknytning til Lillerød Station. Horsemose Villaby er dog et af de ældre boligområder i kommunen. Beboerne i bydelen har op til 2 km til stationen. Borupgård, som er belliggende i det nordlige Skovvang, er det største erhvervsområde i Lillerød-Blovstrød bysamfund, og der er lokalplanlagt for en fortætning i området. Skovvang bydel har lokal dagligvarebutik ved Poppelvej, og der er ikke planer om yderligere butikker i bydelen.

I Skovvang bydel ligger kommunens største samlede etagehusområde, Ørnevang og Uglevang, som er opført efter en samlet plan i begyndelsen af 60'erne. Skovvang er desuden bebygget med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Mange af disse boliger har et stort energiforbrug, som byrådet gerne ser nedbragt, og blandt andet derfor åbnes der mulighed for fortætning i villaområderne.

I tilknytning til Skovvang Skole ligger Skovvang Stadion, og i bydelen ligger også Lillerødhallerne. Enkelte fodboldbaner ved Poppelvej vil i planperioden blive nedlagt til fordel for nye plejeboliger.

Mellem Mågevang og transportkorridoren udlægges et mindre areal til boligformål som byafrunding af Skovvang bydel.

 

Kommuneplanen er vedtaget af Allerød Byråd d. 19. december 2013.